"Welzijn in de wijk”

Welzijnsorganisatie Stichting Mooi is actief in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak en Zoetermeer.
Mooi staat voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu. We ondersteunen bewoners van jong tot oud. Daarbij worden hun talenten en mogelijkheden benut. ..meer.

Wij zijn onderdeel van Xtra welzijn. Xtra welzijn vormt het bestuur van de welzijnsorganisaties VÓÓR Welzijn, Zebra en de werkmaatschappij Xtra plus (JIT / JIP / SMW+).


"Ik woon zo fijn in mijn huisje. Hoe kan ik hier ook in de toekomst zelfstandig blijven wonen?"

In het Wijkcentrum bij u in de buurt kunnen we samen kijken naar de dingen die nu misschien al iets moeilijker gaan en kijken hoe u ook in de toekomst naar tevredenheid zelfstandig in uw woning kunt blijven wonen.Opbouwwerk

Het opbouwwerk van Mooi welzijn helpt en ondersteunt bewoners(organisaties) bij het verbeteren van hun woonplezier en veiligheid in de wijk of buurt. Door contact aan te gaan met bewoners, kunnen opbouwwerkers helpen om knelpunten aan te pakken in samenwerking met andere partijen in de buurt. Denk aan vrijwilligersorganisaties, gemeente, politie, stadstoezicht, woningcorporaties en zorg- en welzijninstellingen. Mooi voert momenteel met hulp van de gemeente, het Oranjefonds en woningcorporaties Vestia, De Goede Woning en Vidomes, opbouwwerk uit in Buytenwegh, Oosterheem, Segwaert, Meerzicht en Palenstein.  

Face to face bijeenkomsten
Om met bewoners in contact te komen houdt het team van opbouwwerkers regelmatig 'Face to face' bijeenkomsten. Bewoners worden opgezocht in de eigen straat en bevraagd over hun wensen, ambities en talenten; hoe deze kunnen worden ingezet voor buurt. Het opbouwwerk gebruikt hier korte vragenlijsten voor.

ABCD
Het opbouwwerk gebruikt voor contactlegging in de wijk de ABCD methodiek. Deze wijk-aanpak leidt in een vijftal stappen naar opbouw van sociale relaties en mobiliseert bewoners en andere gebruikers van de wijk. De aanpak is beschreven op de website van MOVISIE.  

Buurtforum
Bewoners die aangeven zelf te willen bijdragen aan het verbeteren van de straat of buurt, kunnen zich met ondersteuning van het opbouwwerk organiseren in een 'Buurtforum.' Het buurtforum, bestaande uit minimaal 2 bewoners vertegenwoordigt de straat of buurt en is het vaste aanspreekpunt voor de professionals in de wijk. Bestaande Buurtforums in bijvoorbeeld Oosterheem of Seghwaert, toonden afgelopen jaren al hun slagkracht in de organisatie van Opschoondagen, Halloweenvieringen, Burendag en door wijkbudgetten aan te vragen voor straatmeubilair, herinrichting van recreatieplekken en door het adopteren van groenstroken in de buurt. Ook werd met behulp van het Oranjefonds en De Goede Woning een 'Toppertje' geplaatst. Een afsluitbare cabine waarin spel- en hobbymaterialen kunnen worden gestald voor buurtactiviteiten. Het opbouwwerk is de schakel tussen het Buurtforum en de professionals in de wijk. 

Buurtvrijwilligers
Deelnemers aan Face to face gesprekken die aangeven iets te willen doen voor de buurt kunnen naast oprichting van een Buurtforum, ook deelnemen aan 'Buurt Bestuurt.' Vaak zijn de bewoners die zich melden om actief te zijn voor de buurt, onder te verdelen in twee groepen: Degenen die meer aan veiligheid willen doen (anti inbraak, verkeer etc.) en degenen die meer aan leefbaarheid willen doen (groen, onderhoud, activiteiten voor jong en oud). Voor het veiligheidsdeel brengt het opbouwwerk bewoners geregeld in contact met WAS. Het project waarin 'Wijk en Agent Samen' buurtwandelingen doen voor onder meer inbraakpreventie.

Wilt u in gesprek met een opbouwwerker? Heeft u vragen over deze werksoort? Aanmelden als vrijwilliger? Bel ons! Telefoonnummer: 079 - 346 2000.

Volg het opbouwwerk op en