"Welzijn in de wijk”

Welzijnsorganisatie Stichting Mooi is actief in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak en Zoetermeer.
Mooi staat voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu. We ondersteunen bewoners van jong tot oud. Daarbij worden hun talenten en mogelijkheden benut. ..meer.

Wij zijn onderdeel van Xtra welzijn. Xtra welzijn vormt het bestuur van de welzijnsorganisaties VÓÓR Welzijn, Zebra en de werkmaatschappij Xtra plus (JIT / JIP / SMW+).


"Ik woon zo fijn in mijn huisje. Hoe kan ik hier ook in de toekomst zelfstandig blijven wonen?"

In het Wijkcentrum bij u in de buurt kunnen we samen kijken naar de dingen die nu misschien al iets moeilijker gaan en kijken hoe u ook in de toekomst naar tevredenheid zelfstandig in uw woning kunt blijven wonen.Supporters van schoon, halen bezem door Buytenwegh!

Zaterdag 19 maart was het Landelijke Opschoondag.
Onder het campagnemotto 'Wij zijn supporter van schoon' werden in diverse buurten in Zoetermeer acties gehouden door bewoners en woningcorporaties. In Buytenwegh hebben drie buurtforums een Opschoondag georganiseerd.


Onthulling mozaïekwerken van bewoners

Het buurtforum van de Anna Blamanhove heeft samen met vrijwilligers uit de straat de laatste maanden gewerkt aan mozaïekcreaties. Deze werden afgelopen zaterdag officieel onthuld. Daarna ging men samen met de buren en de buurtkinderen het zwerfvuil verzamelen. Na afloop werden soep en broodjes geserveerd van onder een tentdoek.

Zwerfvuil en paasactiviteit
Buurtforum BMP (Piet Bakkerhove, Menno ter Braakhove en Bordewijkhove) hebben eerst samen met de buurt de straten ontdaan van het zwerfvuil. Daarna werd er een paasactiviteit georganiseerd in samenwerking met het kinderwerk van MOOI. Stagiaires van het ID college die stage lopen bij buurthuis Bus63 hebben deze activiteiten ondersteund.

Eerste activiteit Boutenshove

Voor Buurtforum PC Boutenshove was het de allereerste activiteit die zij als Buurtforum hebben georganiseerd. Zij willen de leefbaarheid in hun straat bevorderen, door activiteiten te organiseren waarbij bewoners elkaar kunnen ontmoeten, Door elkaar beter te leren kennen, kan men elkaar ook beter aanspreken op gedrag.  

De uitvoerders van de Opschoondag, buurtforums Anna Blamanhove, BMP en PC Boutenshove worden ondersteund door het Opbouwwerk van MOOI, de gemeente, Bus63 en door woningcorporatie Vidomes.