"Welzijn in de wijk”

Welzijnsorganisatie Stichting Mooi is actief in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak en Zoetermeer.
Mooi staat voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu. We ondersteunen bewoners van jong tot oud. Daarbij worden hun talenten en mogelijkheden benut. ..meer.

Wij zijn onderdeel van Xtra welzijn. Xtra welzijn vormt het bestuur van de welzijnsorganisaties VÓÓR Welzijn, Zebra en de werkmaatschappij Xtra plus (JIT / JIP / SMW+).


"Ik woon zo fijn in mijn huisje. Hoe kan ik hier ook in de toekomst zelfstandig blijven wonen?"

In het Wijkcentrum bij u in de buurt kunnen we samen kijken naar de dingen die nu misschien al iets moeilijker gaan en kijken hoe u ook in de toekomst naar tevredenheid zelfstandig in uw woning kunt blijven wonen.Mededeling vertrek Mooi welzijn Zoetermeer

Vanaf 1 januari 2020 is het opbouwwerk van Mooi welzijn Zoetermeer niet meer in Zoetermeer beschikbaar.
Het lerend wijkcentrum, Bus 63 in Buytenwegh zal worden voortgezet in samenwerking met MBO Rijnland. Voor vragen kunt u bellen met 070-2053010 of langsgaan bij Bus63 (Busken Huethove 63). Via de mail: Anton Niese: a.niese@mooiwelzijn.nl

Met vragen over uw wijk of buurt kunt u terecht bij de gemeente en bij het wijkteam in uw wijk.
Een afspraak maken met iemand van het wijkteam? Kijk voor de contactgegevens:
www.zoetermeer.nl/buytenweghdeleyens
www.zoetermeer.nl/meerzicht
www.zoetermeer.nl/centrum
www.zoetermeer.nl/rokkeveen
www.zoetermeer.nl/oosterheem
www.zoetermeer.nl/noordhoveseghwaert

Wijk                                                       Wijkregisseur
Buytenwegh, De Leyens & Meerzicht         Sabrina Verbarendse-Kortekaas
Centrum (Dorp, Driemanspolder, 
Stadscentrum & Palenstein)                     Sandra Rispens
Rokkeveen                                             Peter Collignon
Oosterheem                                           Susanne van Veen
Seghwaert & Noordhove                         Marcel van Leeuwen

Een melding over de openbare ruimte doen:
· MijnGemeente-app (te downloaden in de Appstore en Playstore)
· www.zoetermeer.nl/melding-doen
· Telefoonnummer 14 079

//Een idee, vraag, of wens doorgeven voor uw wijk:// 
· www.zoetermeer.nl/melding-doen
· Telefoonnummer 14 079

Iets verloren of gevonden:
· op www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden leest u wat u kunt doen als u iets bent verloren of heeft gevonden.

Veel informatie over de gemeente en onze diensten staat op de website www.zoetermeer.nl.