"Welzijn in de wijk”

Welzijnsorganisatie Stichting Mooi is actief in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak en Zoetermeer.
Mooi staat voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu. We ondersteunen bewoners van jong tot oud. Daarbij worden hun talenten en mogelijkheden benut. ..meer.

Wij zijn onderdeel van Xtra welzijn. Xtra welzijn vormt het bestuur van de welzijnsorganisaties VÓÓR Welzijn, Zebra en de werkmaatschappij Xtra plus (JIT / JIP / SMW+).


"Ik woon zo fijn in mijn huisje. Hoe kan ik hier ook in de toekomst zelfstandig blijven wonen?"

In het Wijkcentrum bij u in de buurt kunnen we samen kijken naar de dingen die nu misschien al iets moeilijker gaan en kijken hoe u ook in de toekomst naar tevredenheid zelfstandig in uw woning kunt blijven wonen.Actieve Zoetermeerders scholen zichzelf bij De Buurtboom

Op 7 maart vond bij MOOI in Palenstein, de tweede Buurtboombijeenkomst  plaats. De Buurtboom, een project uitgevoerd door het opbouwwerk van MOOI en ondersteund door het Oranjefonds, biedt mogelijkheden om actieve Buurtbewoners uit verschillende wijken samen te brengen en hen deskundigheidsbevordering aan te bieden op leervragen die zij zelf aandragen.
 
Buurtfora
De deelnemers, uit verschillende wijken van de stad, zijn in hun eigen straat verenigd in zogeheten Buurtfora. Deze platforms, sommige nog vers, andere al enkele jaren actief, zijn opgericht met behulp van het opbouwwerk en dienen als georganiseerde platforms, gesprekspartners, richting gemeente, de buurt en andere partijen. Buurtforums werken aan veiligheid door bijvoorbeeld met elkaar een whatsapp groep te starten en preventief te surveilleren in de buurt. Ook werken zij aan bindingen in de straat door met en voor elkaar activiteiten te organiseren. Bijvoorbeeld tijdens Landelijke Opschoondag, Burendag, Halloween of Kerst.
 
Acteurs
Voor de leervragen van deze Buurtboombijeenkomst, werden door het opbouwwerk een trainer en twee acteurs ingeschakeld. Deze speelden situaties na waarin bijvoorbeeld besluitvorming, een goede communicatie en het onder bewoners creëren van draagvlak aan de orde kwam. Andere programma onderdelen waren bijvoorbeeld uitleg over social media en een kijkje in de keuken bij Buurtforum De Meren (Oosterheem).
 
Bloesem
Een nieuwtje voor de bewoners was het opbouwwerk-initiatief om de actieve deelnemers van de Buurtboom in de gelegenheid te stellen om te sparen voor hun buurt. Telkens als een Buurtforumlid deelneemt, ontvangt deze een Bloesem-bon. Hoe meer leden aanwezig, hoe sneller men spaart. De Bloesembonnen, met elk een waarde van €10,00 kunnen worden besteed aan de eigen straat, bijvoorbeeld voor perkgoed.

Meer weten over het opbouwwerk van MOOI, de buurtfora of De Buurtboom? Bel op werkdagen naar 079 - 346 2000. Kijk ook eens bij www.mooi-zoetermeer.nl/volwassenen/opbouwwerk.