"Welzijn in de wijk”

Welzijnsorganisatie Stichting Mooi is actief in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak en Zoetermeer.
Mooi staat voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu. We ondersteunen bewoners van jong tot oud. Daarbij worden hun talenten en mogelijkheden benut. ..meer.

Wij zijn onderdeel van Xtra welzijn. Xtra welzijn vormt het bestuur van de welzijnsorganisaties VÓÓR Welzijn, Zebra en de werkmaatschappij Xtra plus (JIT / JIP / SMW+).


"Ik woon zo fijn in mijn huisje. Hoe kan ik hier ook in de toekomst zelfstandig blijven wonen?"

In het Wijkcentrum bij u in de buurt kunnen we samen kijken naar de dingen die nu misschien al iets moeilijker gaan en kijken hoe u ook in de toekomst naar tevredenheid zelfstandig in uw woning kunt blijven wonen.



klachtenregeling

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening?

Bespreekt u dit dan met de betrokken medewerker of de leidinggevende van de betrokken medewerker. Zo kunnen wij gezamenlijk kijken of we tot een oplossing kunnen komen.

Komt u er samen niet uit. Dan kunt u een klacht indienen over onze dienstverlening.
In deze regeling staat aangegeven hoe.

Bent u werkzaam als vrijwilliger uit naam van MOOI en heeft u onverhoopt een klacht?
Maak dan gebruik van onderstaande formulieren.

Download hier de Klachtenregeling voor vrijwilligers
Download hier het Klachtenformulier voor vrijwilligers