"Welzijn in de wijk”

Welzijnsorganisatie Stichting Mooi is actief in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak en Zoetermeer.
Mooi staat voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu. We ondersteunen bewoners van jong tot oud. Daarbij worden hun talenten en mogelijkheden benut. ..meer.

Wij zijn onderdeel van Xtra welzijn. Xtra welzijn vormt het bestuur van de welzijnsorganisaties VÓÓR Welzijn, Zebra en de werkmaatschappij Xtra plus (JIT / JIP / SMW+).


"Ik woon zo fijn in mijn huisje. Hoe kan ik hier ook in de toekomst zelfstandig blijven wonen?"

In het Wijkcentrum bij u in de buurt kunnen we samen kijken naar de dingen die nu misschien al iets moeilijker gaan en kijken hoe u ook in de toekomst naar tevredenheid zelfstandig in uw woning kunt blijven wonen.Disclaimer

Door het bezoeken van de website gaat u als gebruiker akkoord met de onderstaande condities welke de aansprakelijkheid van MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra verregaand beperken dan wel uitsluiten. MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra zullen zich inspannen om de informatie welke wordt gepresenteerd op deze website zo actueel en zo volledig als mogelijk te laten zijn en streeft naar correcte en actuele informatie, echter kunnen MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra niet garanderen dat de informatie volledig en juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook welke bezoeker of derden als gevolg van het gebruik van welke aard dan ook van deze informatie lijdt.

MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra hebben uitsluitend op deze website referenties naar andere websites geboden door middel van hyperlinks en naar andere bronnen van informatie welke door de bezoeker geraadpleegd en gebruikt kan worden. MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra geven met betrekking tot deze referenties en andere bronnen van informatie geen enkele garantie af. MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook welke bezoeker of derden als gevolg van het bezoeken van referenties en andere bronnen van informatie door middel van hyperlinks lijdt.

Het copyright op teksten en illustraties op deze website berust bij MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra.