"Welzijn in de wijk”

Welzijnsorganisatie Stichting Mooi is actief in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak en Zoetermeer.
Mooi staat voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu. We ondersteunen bewoners van jong tot oud. Daarbij worden hun talenten en mogelijkheden benut. ..meer.

Wij zijn onderdeel van Xtra welzijn. Xtra welzijn vormt het bestuur van de welzijnsorganisaties VÓÓR Welzijn, Zebra en de werkmaatschappij Xtra plus (JIT / JIP / SMW+).


"Ik woon zo fijn in mijn huisje. Hoe kan ik hier ook in de toekomst zelfstandig blijven wonen?"

In het Wijkcentrum bij u in de buurt kunnen we samen kijken naar de dingen die nu misschien al iets moeilijker gaan en kijken hoe u ook in de toekomst naar tevredenheid zelfstandig in uw woning kunt blijven wonen.BUS 63

Grenzeloos leren bij Bus63

"De docenten van MBO Rijnland geven gerichte lessen aan de stagiaires die op hun beurt workshops verzorgen voor de buurtbewoners en vrijwilligers van Bus63."

Met Bus63 maakt Mooi welzijn het “grenzeloos leren” mogelijk. Er wordt niet alleen door de stagiaires geleerd maar ook door de buurtbewoners, de ketenpartners en niet in de laatste plaats door de eigen werknemers.
 
Op dit moment zijn er al 18 MBO stagiaires en 3 HBO stagiaires actief in het centrum. De huidige MBO stagiaires volgen de opleiding Scw, Smd, Helpende Zorg & welzijn en Zorghulp. Zo zijn er een aantal individuele cliënten, waarbij zorg aan huis wordt geboden. Hierbij heeft de stagiaire die de opleiding op niveau 4 volgt de rol van begeleider en coach, terwijl de leerling, die de opleiding Zorghulp volgt, in de praktijk kan werken aan haar schoolopdrachten. HBO  stagiaires Social Work zijn aangesteld als stagebegeleider en begeleiden de stagiaires in de voortgang van hun stage. Mooi welzijn Zoetermeer heeft van het S-BB een nieuwe certificering verkregen. Vanaf Januari 2016  is er ruimte bij de Busken Huethove 63 in Buytenwegh, voor de opleiding Medewerker Marketing en communicatie en voor de opleiding Medewerker Maatschappelijke zorg (begeleider bijzondere doelgroepen)
 
Anton Niese van Mooi welzijn Zoetermeer is als praktijkopleider aangesteld. Zijn taak is het coördineren van het proces, het vinden van nieuwe deelstages en het onderhouden van contacten met netwerkpartners waar deelstages plaatsvinden.

Voordeel van deelstages voor de organisaties: De leerprocessen van de stagiaires worden volledig verzorgd door Bus63. Begeleidingsgesprekken, POP’s Persoonlijk ontwikkelingsplan, beoordeling etc. Wel extra oren, ogen en handen op de werkvloer, geen beslommering over de begeleiding in de leerprocessen, geen tijdsinvestering in b.v. contacten met school ed.
Voordeel van deelstages voor de stagiaires: Een brede en praktijkgerichte leeromgeving, meerdere doelgroepen, leren in een “levende omgeving”, meerdere organisaties en doelgroepen leren kennen, ontdekken waar hun ambities liggen.